Ció Delgado Ramos

Terapeuta Gestalt

Formada a Espaipertu amb l’Institut Gestalt. Actualment observadora, al mateix centre, d’un grup en formació.

Com a Terapeuta i practicant de la Gestalt us ofereixo acompanyament respectuós, càlid i honest. Què em pot aportar la teràpia Gestalt? El procés gestàltic em porta a fer-me el meu dia a dia més fàcil, a poder prendre les regnes de la meva vida. Què vull i que no vull. Cap on vull anar. M’ajuda a tirar endavant, viure millor el present, amb tot el que hi ha.

També terapeuta de Craneosacral Biodinàmica i Flors de Bach.

El meu origen professional i part de la motivació per a fer aquestes formacions i especialment la Teràpia Gestalt, és el món de l’Educació. Postgrau i llarga experiència en Educació de Persones Adultes i Tècnica d’Educació.

A partir de la pròpia experiència, la passió per la relació amb les persones, l’escolta i l’empatia, em faig especialment conscient de les dificultats relacionals. Treballar tants anys amb persones adultes, sobre tot dones, em connecta, especialment, amb el patiment i el conflicte amb l’autoestima.

Tot plegat i la meva pròpia cerca, em porta posar-me en moviment, inicialment amb les Flors de Bach que m’acompanyen en una part del meu camí i que em motiven a formar-me amb el Dr Ricardo Orozco. Més tard, m’interesso per la teràpia Craneosacral Biodinàmica i en faig la formació amb el Rafael Martiz.

– Terapeuta Gestalt

– Observadora de formació Gestalt

– Terapeuta Craneosacral Biodinàmica, reconeguda per l’Associació Espanyola de Teràpia
Craneosacral.

– Terapeuta Flors de Bach, formada amb el Dr Ricardo Orozco

Tècnica d’Educació
Diplomada en:
– Formació del Professorat d’Educació General Bàsica a la Universitat Autònoma de
Barcelona (1989)
– Postgrau en Educació d’Adults a la Universitat Autònoma de Barcelona (2000)